HR

HOSTIN d.o.o.

Barčićeva 9, 10000 Zagreb
Croatia

Prodaja:
T1. ++385 1 4592261
T2. ++385 1 4592935
F. ++385 1 4593132
E. booking@hostin.hr

Marketing:
T1. ++385 1 4592946
F. ++385 1 4593132
E. marketing@hostin.hr

 

Nabava

 

NADMETANJA U TIJEKU:

1. Usluga najma, preuzimanja, pranja, peglanja i dostave robe za Hostin lokacije N-02/2018

 

2. Dobava, doprema i ugradnja bojlera u kampu Hostin, Tisno po sistemu „ključ u ruke“