Pretražite naš smještaj
HOSTIN, d.o.o.
OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINE
 
Točka 1.

Objavljuje se prodaja nekretnine u vlasništvu HOSTIN, d.o.o.:
 
ADRESA OPIS NEKRETNINE POVRŠINA
/m2
VLASNIČKI PODACI
Sućuraj,
Trg park 3
zemljište
zgrada
711,00
1.951,92
zk.ul.br. 1747, zk.č.br. 61/1;
zk.ul.br. 1736 , zk.č.br. 116/1 ZGR;
zk.ul.br. 1708 , zk.č.br. 302 ZGR; 334 ZGR; 512/2;
zk.ul.br. 1707, zk.č.br. 512/28;
zk.ul.br. 1055, zk.č.br. 62/2;
k.o. Sućuraj
 
 
 
 
Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju. 
Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
Nakon zaprimanja ponude, HOSTIN, d.o.o. će pisano ili putem e-maila obavijestiti ponuditelje o potrebnoj uplati garancije za ozbiljnost ponuda.
Cjelokupni uplaćeni iznos garancije bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. U koliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, HOSTIN, d.o.o. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.
HOSTIN, d.o.o. posjeduje energetski certifikat za nekretninu za koju ju obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.
 
 
PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:
 
1. Ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
2. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za kupnju, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2, vlasničke podatke);
3. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja;
4. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
5. Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i korištenje osobnih podataka (Izjava);
 
Točka 3.
 
Pisane ponude dostaviti na adresu:
INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama
Upravljanje nekretninama i imovinom
Ponuda za kupnju nekretnine
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020 ZAGREB
 
Ili na e-mail: nekretnine@ina.hr.
 
Rok za dostavu ponuda: 15.04.2022.

Točka 4.
 
O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset)
dana od dana donošenja Odluke HOSTIN, d.o.o. o prodaji nekretnine.
 
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:
 
+385 91 497 3872
 
HOSTIN, d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude, prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja.
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.
Točka 5.
 
INA-Industrija nafte, d.d. i HOSTIN, d.o.o. kao voditelji obrade osobnih podataka, svaki u svom dijelu,  prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe natječaja radi kupoprodaje nekretnina, ocjene dostavljenih ponuda, pregovaranja odnosno u svrhu obavljanja pripremnih radnji koje prethode zaključivanju ugovora o kupoprodaji te radi sklapanja i izvršenja ugovora sa odabranim kandidatom.
Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d. i HOSTIN, d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“  i „Politika zaštite osobnih podataka u HOSTIN d.o.o.“  u kojima je detaljno navedeno zašto INA, d.d., odnosno HOSTIN d.o.o. prikupljaju osobne podatke te kako postupaju s prikupljenim podacima i kome ih ustupaju.
 
Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@ina.hr, dok je Politika zaštite osobnih podataka u HOSTIN d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici HOSTIN d.o.o., https://www.hostin.hr/hr/politika-zastite-osobnih-podataka/226, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop.hostin@ina.hr

Prikaz sa Geoportala
Prikaži na karti
Izvadak iz zemljišne knjige 1055
Izvadak iz zemljišne knjige 1707
Izvadak iz zemljišne knjige 1708
Izvadak iz zemljišne knjige 1736
Izvadak iz zemljišne knjige 1747
Fotogalerija