Pretražite naš smještaj

Opći uvjeti i upute rezervacije smještaja

Uvjeti korištenja - pravila i upute

Usluge on-line bookinga možete koristiti odmah nakon registracije i prijave na stranice www.hostin.hr

Korak 1. - Traženje smještaja
Ne morate biti prijavljeni na stranici da biste pronašli smještaj u željenom terminu i lokaciji .
Dolaskom na stranicu, možete početi sa pretragom smještajnih kapaciteta koje želite rezervirati.

Korak 2. - Izbor smještaja
Kada ste uspješno pronašli smještaj koji trebate, odabirom tipke „Rezerviraj“ odabrat ćete smještaj.

Korak 3. - Izbor obrade narudžbe - plaćanje karticom
Kada ste odabrali gumb „Rezerviraj“, dolazite do idućeg koraka u kojem smještaj plaćate karticom. Nakon što ste izvršili plaćanje, primit ćete e-mail.

O NAMA
HOSTIN d.o.o. je član INA Grupe za upravljanje turističkim kapacitetima. Raspolažemo s  preko 1.000 kreveta u 4 atraktivne destinacije na Jadranskoj obali. Godišnje ostvarujemo preko 60.000 noćenja od kojih je 60% stranih i 40% domaćih gostiju. Kontinuiranim ulaganjima u objekte i ponudu te stalnim usavršavanjem i razvojem naših djelatnika, nastojimo pružiti najbolju uslugu našim gostima i izgraditi prepoznatljiv brand. Sve veći broj naših zadovoljnih redovnih gostiju koji su prepoznali Hostin kao mjesto za dobar odmor, dokaz su kvalitete i poticaj za daljnji razvoj i ulaganje u naše objekte.

Opći uvjeti
Gost se pismenim odnosno usmenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, gost garantira rezervaciju uplatom akontacije kreditnom karticom ili bankovnom doznakom, u visini od 20% ugovorenog iznosa, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana plaća se na licu mjesta u kunama, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno.

Prilikom plaćanja putem Interneta, potrebno je uplatiti cijeli iznos boravka.
 • Minimalni boravak tijekom srpnja i kolovoza je 5 dana
 • Minimalni boravak tijekom ostalih mjeseci je 3 dana
 • Doplata za kratki boravak iznosi 20% cijene noćenja
 • Djeca do 3 godine gratis
 • Doplata za dječji krevetić iznosi 8 Eur / 60 Kn dnevno (Poreč, Tisno)
 • Doplata za kućne ljubimce iznosi 8 Eur / 60 Kn dnevno (Duga Uvala, Gajac, Tisno)
 • Produženi boravak (do 17 sati) iznosi 30% cijene noćenja
 • Dnevni boravak (od 10 do 18 sati) iznosi 60% cijene noćenja
 • U cijenu najma apartmana uključena je posteljina, voda, struja, završno čišćenje i mijenjanje posteljine svakih 7 dana
 • U Gajcu je obavezno plaćanje kaucije u iznosu od 100 Eur za eventualno nastalu štetu, koji iznos se vraća prilikom odjave ukoliko nije bilo štete u apartmanu
 • Cijene za Hotel Flores u Poreču su izražene po osobi po danu
 • Cijene za apartmane su izražene po apartmanu po danu
 • Boravišna pristojba nije uključena u cijenu
 • PDV uključen u cijenu
 • U slučaju promjene tečaja zadržavamo pravo na promjenu cijena
 • Hostin destinacije uključuju hotel Flores u Poreču, apartmane Hostin u Dugoj Uvali i u Gajcu na otoku Pagu te apartmansko naselje i kamp Hostin Tisno kraj otoka Murtera

Cijena usluge
Važeća cijena usluge navedena  je u ponudi dobivenoj putem Online booking sistema ili odjela rezervacija. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezerviranih usluga biti će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstva nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Cijene u eurima su informativne. Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskoj sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.


NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje kreditnim karticama: MasterCard, Visa.

Sve cijene smještaja na web stranicama su sa uračunatim PDV-om. U slučaju krive uplate iznosa, tvrtka HOSTIN d.o.o. će osigurati povrat viška uplaćenog novca na račun uplatitelja.


PLAĆANJE NA NAŠIM WEB STRANICAMA JE SIGURNO!

Koristimo ePay servis za Internet naplatu tvrtke Globaldizajn d.o.o., koji koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao sto je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci o vašoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru.


PLAĆANJE INOZEMNOM KREDITNOM KARTICOM

Iznos koji će se naplatiti na Vašoj inozemnoj kreditnoj kartici izračunat je pretvaranjem valute iz eura (EUR) u hrvatsku kunu (kn) prema važećoj tečajnoj listi Privredne Banke Zagreb na dan kupnje. Prilikom terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos će se pretvoriti u Vašu lokanu valutu prema tečajnoj listi udruge kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost manjeg odstupanja između cijene prikazane na našoj web trgovini.


Vrste cijena i uvjeti otkaza rezervacije

Ukoliko gost otkaže rezervaciju, HOSTIN d.o.o. će:
 • do 30 dana prije dolaska, vratiti akontaciju umanjenu za troškove povrata
 • od 29 dana prije dolaska, zadržati uplaćenu akontaciju u cijelosti, osim u slučaju 'više' sile.
Navedeni troškovi otkaza ne primjenjuju se na promjene smještajnog objekta, odnosno tipa sobe, a koja mora biti potvrđena od strane HOSTIN d.o.o. Ako gost koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, HOSTIN d.o.o. zaračunava samo eventualne troškove uzrokovane zamjenom.

Dolazak / Odlazak
Soba je raspoloživa od 14 sati na dan dolaska. Soba će čekati do 20 sati. U slučaju kasnijeg dolaska molimo kontaktirajte recepciju hotela; u protivnom, ne garantiramo mogućnost pružanja ugovorenih usluga. Sobu treba napustiti do 10 sati na dan odlaska.

Pristojbe
Boravišne pristojbe:
Nisu uključene u osnovne cijene usluga. Iznosi boravišnih pristojbi navedene su uz svaki cjenik i destinaciju.
Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu, a mladi 12 - 18 godina plaćaju 50% pristojbe.

Promjena cijene
HOSTIN d.o.o. zadržava pravo promjene cijena ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja cijena (iznad 0,5 %), te promjene tarifa poslovnih partnera. HOSTIN d.o.o. može o promjeni cijene gosta izvijestiti pismeno ili usmeno. Gost može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li gost osobno ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora HOSTIN d.o.o. s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj gost boravi.

Dokumentacija i putne isprave
Dokumentacija se šalje gostu putem interneta, faxom ili poštom (prema dogovoru), a podrazumijeva potvrdu rezervacije i ugovorenih usluga, ukoliko je usluga garantirana uplatom akontacije.
Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta gosta HOSTIN d.o.o. pretrpio dodatnu štetu, gost je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam gost. HOSTIN d.o.o. nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Kategorizacija i opisi objekata
Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske važećoj u trenutku izdavanja programa prema podacima HOSTIN d.o.o. ili prema podacima koji su iz objekata partnera poslani HOSTINU d.o.o. HOSTIN d.o.o. ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. HOSTIN d.o.o. ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

Smještaj u hotelu
Raspored soba ili apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, u protivnom HOSTINi d.o.o. ne garantira mogućnost izvršenja usluge, osim ako nije drugačije naznačeno.

Devizni i carinski propisi
Gosti su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze.

Reklamacije
U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, HOSTIN d.o.o. takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. HOSTIN d.o.o. je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor. HOSTIN d.o.o. će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i HOSTIN d.o.o. će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Županijskog suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Obveze HOSTIN d.o.o.
HOSTIN d.o.o. dužan je brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju 'više' sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće HOSTIN d.o.o. će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. HOSTIN d.o.o. nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta.

Obveze gosta
Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom davatelja usluga. Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Završne odredbe
Ovi opći Uvjeti rezervacije smještaja sastavni su dio Ugovora kojeg gost sklapa s Hostin d.o.o. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst ponude. Uplatom akontacije gost u cijelosti prihvaća Upute i uvijete rezervacije smještaja.