Pretražite naš smještaj
HOSTIN d.o.o.
 
o b j a v l j u j e 
davanje u zakup NEKRETNINA u vlasništvu HOSTIN d.o.o.
 
 
Točka 1
 
Objavljuje se davanje u zakup nekretnine u vlasništvu HOSTIN d.o.o.:
 
Red.
broj
ADRESA OPIS
NEKRETNINE
POVRŠINA/
1 Poreč, Rade Končara 4
 (hotel Flores)
poslovni prostor 25
 
 
Točka 2
 
  • Nekretnina se daje u zakup u zatečenom stanju.
  • Nekretnina se daje u zakup za obavljanje wellness usluga.
 
 
Ponuda mora sadržavati:
 
  1. naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB, te aktivnu e-mail adresu;
  2. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u obrtni registar, te dokaz o stručnoj osposobljenosti za pružanje wellness usluga
  3. podatke o nekretnini za koju se daje ponuda za zakup, a koji su navedeni u oglasu (adresa nekretnine, opis nekretnine, površina u m2);
  4. iznos ponuđene zakupnine u EUR/ mjesečno;
 
 
Točka 3
 
Rok za dostavu ponuda15.04.2022.
                                                                                                                                   
Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje imovinom i uslugama
Upravljanje nekretninama i imovinom
Ponuda za zakup nekretnina
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020  ZAGREB

ili
 
na e-mail: nekretnine@ina.hr.
 
O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni.
 
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke HOSTIN, d.o.o. o davanju nekretnine u zakup.
 
Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na:
091/ 497 38 72
 
HOSTIN, d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja.
 
Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.
 
Točka 4
 
INA-Industrija nafte, d.d. i HOSTIN, d.o.o. kao voditelji obrade osobnih podataka, svaki u svom dijelu,  prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe natječaja radi zakupa nekretnine, ocjene dostavljenih ponuda, pregovaranja odnosno u svrhu obavljanja pripremnih radnji koje prethode zaključivanju ugovora o zakupu, te radi sklapanja i izvršenja ugovora sa odabranim kandidatom.
 
Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d. i HOSTIN, d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“  i „Politika zaštite osobnih podataka u HOSTIN d.o.o.“  u kojima je detaljno navedeno zašto INA, d.d., odnosno HOSTIN d.o.o. prikupljaju osobne podatke te kako postupaju s prikupljenim podacima i kome ih ustupaju.
 
Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@ina.hr, dok je Politika zaštite osobnih podataka u HOSTIN d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici HOSTIN d.o.o., https://www.hostin.hr/hr/politika-zastite-osobnih-podataka/226, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop.hostin@ina.hr
 
FOTODOKUMENTACIJA - poslovni prostor, Poreč, Rade Končara 4 (hotel Flores).docx

prikaz na karti.docx