HR

HOSTIN d.o.o.

Barčićeva 9, 10000 Zagreb
Croatia

Prodaja:
T1. ++385 1 4592261
T2. ++385 1 4592935
F. ++385 1 4593132
E. booking@hostin.hr

Marketing:
T1. ++385 1 4592946
F. ++385 1 4593132
E. marketing@hostin.hr

 

Nabava

 

NADMETANJA U TIJEKU:


1. OTVORENO NADMETANJE N-16/2019:

NABAVA I ISPORUKA SITNOG KUHINJSKOG INVENTARA

Rok za dostavu ponuda: 01.03.2019.

POGLEDAJ OGLAS  2. OTVORENO NADMETANJE N-17/2019

SERVIS BOJLERA I POPRAVCI PO POTREBI (TISNO)

Rok za dostavu ponuda: 08.03.2019.

POGLEDAJ OGLAS
  3. OTVORENO NADMETANJE N-18/2019

SERVIS AGREGATA I POPRAVCI PO POTREBI (TISNO)

Rok za dostavu ponuda: 15.03.2019.

POGLEDAJ OGLAS
  4. OTVORENO NADMETANJE N-32/2019

RENOVACIJA KROVIŠTA APN HOSTIN  TISNO

Rok za dostavu ponuda: 23.05.2019.

POGLEDAJ OGLAS