HR

HOSTIN d.o.o.

Barčićeva 9, 10000 Zagreb
Croatia

Prodaja:
T1. ++385 1 4592261
T2. ++385 1 4592935
F. ++385 1 4593132
E. booking@hostin.hr

Marketing:
T1. ++385 1 4592946
F. ++385 1 4593132
E. marketing@hostin.hr

 

Nabava

 

NADMETANJA U TIJEKU:
 

N115916/19 - Usluga higijenskog čišćenja i održavanja smještajnih jedinica (apartmana) i drugih zajedničkih dijelova objekata (hodnici, stubišta i sl.) u vlasništvu društva Hostin d.o.o.